Home » Projekti

Dr. sc. Tomislav Radić
Tomislav.Radic@krs.hr
Tel:
+385.21.43.44.69
Fax:
+385.21.31.65.84
Ph.D. Tomislav Radic
Tomislav.Radic@krs.hr
Tel:
+385.21.43.44.69
Fax:
+385.21.31.65.84
Tomislav Radic

Meta

Projekti

Nacionalni znanstveni projekti:

 1. „Potencijal arbuskularne mikorize da mijenja obranu vinove loze od virusa, MYCO GRAPE“, HRZZ IP-2020-02-8397, 2021.-2025., voditelj http://myco-grape.krs.hr/
 2. „Procjena tolerantnosti hrvatske germplazme vinove loze na sušu“, Europski fond za regionalni razvoj, operativni program Konkurentnost i Kohezija 2014. – 2020., Prioritetna os 5 klimatske promjene i upravljanje rizicima, 2020.-2023., suradnik na projektu http://tolvin.krs.hr/
 3. „Patogeni potencijal Virusa uvijenosti lista vinove loze 3 i njegova interakcija s domaćinskim biljkama“, HRZZ (9622), 2019.-2022., suradnik na projektu http://grape-path3.krs.hr/
 4. „Simbionti korijena divlje loze – važan činitelj adaptacije ove rijetke i ugrožene vrste“, MZO, bilateralni suradnički projekt Hrvatska-Slovenija, 2016.-2017., voditelj
 5. „Divlja loza (Vitis vinifera sylvestris): vrijedan izvor gena za oplemenjivanje vinove loze“, HRZZ (9737), 2015.-2018., suradnik na projektu http://wigragene.krs.hr/
 6. „Indigenous arbuscular mycorrhizal fungi in the grapevines from karstic soils“, UKF, 2009.-2011., voditelj http://www.krs.hr/projekti/amfungi/
 7. „Eliminacija patogena agruma i vinove loze metodama in vitro“, MZOŠ, 2008.-2013., voditelj http://Eliminacija_patogena
 8. „Struktura i fiziologija mikrobnih zajednica frontalnih zona sjevernog Jadrana“, MZOŠ, 2007., suradnik na projektu
 9. Hrvatski nacionalni monitoring program „Sustavno istraživanje Jadranskog mora kao osnova održivog razvitka Republike Hrvatske“ (projekt „Jadran“), Vlada RH, 1998.-2007., suradnik na projektu
 10. „Mehanizam dugoročnih promjena u ekosustavu Jadranskog mora“, Ministarstvo znanosti i tehnologije RH, 2002.-2006., suradnik na projektu
 11. „Procesi stvaranja i pretvorbe organske tvari u Jadranu“, Ministarstvo znanosti i tehnologije RH, 1998.-2002., suradnik na projektu

Međunarodni znanstveni projekti:

 1. „Noć istraživača“, Horizon 2020, nositelj MZO, 2018.-2019., suradnik na projektu
 2. „ARIMNet2, Coordination of Agricultural Research in the Mediterranean“, FP7-ERANET-2013-RTD, ustanova nositelj: INRA Francuska; 2014.-2017., suradnik na projektu http://www.arimnet2.net/
 3. „Noć istraživača“, Horizon 2020, nositelj Društvo znanost.org, 2014., suradnik na projektu
 4. „Conservation of wild grapevine (Vitis vinifera subsp. sylvestris) in Bosnia and Herzegovina“, Critical Ecosystem Partnership Fund (CEPF), 2013.-2014., suradnik na projektu http://www.krs.hr/projekti/cwgbih/
 5. „Locating the Wild Grapevine Along the River Banks of Krka, Croatia“, Critical Ecosystem Partnership Fund (CEPF), 2013., suradnik na projektu http://www.krs.hr/projekti/lwgak/
 6. „Strigolactones: biological roles and applications“, COST FA1206, 2012.-2016., Član Upravnog odbora https://www.costFA1206
 7. „MYCARBIO – Mycorrhizae impact on biodiversity and C-balance of grassland ecosystems under changing climate“, Belgian Federal Public Planning Service – Belgian Science Policy , 2008., privremeni suradnik na projektu
 8. „Realization of an integrated monitoring system of the quality of Adriatic Sea, with particular regard to eutrophication and mucilages phenomena”, Adriatic CROSS Border INTERREG III A, EU, 2005.-2007., suradnik na projektu
 9. „CREICO (Cooperative Research on Ecological Interactions in the Coastal Ocean) – Mechanism of Mucilage Formation in the Northern Adriatic Sea: A component of CREICO“, National Science Foundation, SAD i MZOŠ, 2003., suradnik na projektu
 10. „Processi di formazione delle mucillagini nell’Adriatico e Tirreno (MAT)“, Ministarstvo za okoliš i obranu teritorija Republike Italije, 1999.-2003., suradnik na projektu

Ostali:

 1. „Optimizacija gnojidbe pri uzgoju industrijske rajčice primjenom mikoriznih gljiva“, Vijeće za istraživanja u poljoprivredi, Ministarstvo poljoprivrede, ustanova nositelj: Institut za poljoprivredu i turizam, Poreč, 2016.-2018., suradnik na projektu
 2. „Technology transfer infrastructure in the Croatian Adriatic region – TTAdria“ IPA IIIc, Ustanova nositelj: Sveučilište u Splitu, 2013.-2015., suradnik na projektu
 3. „Adriatic Model Forest (AMF)“, IPA Adriatic CBC 2007-2013, Hrvatski Šumarski institut (Hrvatska) – nositelj projekta, 2013.-2015., suradnik na projektu
 4. „Mikrobiološki doprinos razvoju održive poljoprivrede“, Splitsko-dalmatinska županija, 2012., voditelj
 5.  Projekt uređenja laboratorija za mikrobiologiju tla, Splitsko-dalmatinska županija, 2009., voditelj
 6. „Zelena agenda Rovinja“ udruge „Zelena Istra“ u partnerstvu s nizozemskom zakladom “MilieukontaktOost-Europa”, Program za društvenu transformaciju zemalja centralne i istočne Europe (MATRA) Ministarstva vanjskih poslova Nizozemske, 2003., suradnik-volonter
 7. „Ispitivanje mogućeg zamuljivanja i eutrofikacije šireg akvatorija zbog odlaganja mulja iz plominske luke“, Plomin Holding, 1999., suradnik na projektu